Skip to Content

... even on slashdot!

... even on slashdot!

microsoft lies are even on slashdot!Dr. Radut | image